Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

Are you new to blogging, and do you want step-by-step guidance on how to publish and grow your blog? Learn more about our new Blogging for Beginners course and get 50% off through December 10th.

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ

ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߌ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߡߎߛߊ ߖߊߟߏ߫ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙ ߣߌ߫ ߟߋߜ߭ߐߛ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߎ߬ ߘߐߜߍ߫ ߍߙ-ߕߋ-ߖ߭ߋ ߖߌ߬ߦߊ߬ߞߊ߲ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߞߊ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߟߏ߲ ߞߏߟߌ߲ߞߏ߬ߟߌ߲ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߈ – ߁߅ߙߋ߲߀߀ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߠߊ߫ ߥߘߎ߬ߡߊ߬ߞߊ߫ ߞߊ߬ߞߙߐ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ߬ ߞߏߢߌ߲ ߘߐ߫.
Suivez nous sur la Rtg Koloma ce samedi 28 décembre 2019 à 15h00: compte rendu des missions du N’ko à Dakar (Fildak 2019) et à Lagos (OOAS).

ߓߍ߲߭ ߠߋ߬ ߢߐ߲߰ ߕߍ߫

ߤߍ߲߬ ߊߟߎ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߸ߒߠߋ ߞߵߊߟߎ߫ ߘߊ߲߫ ߗߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߒ ߞߵߊߟߎ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊߓߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ߛߴߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߢߐ߲߮ ߟߐ߲߫ ؟ߖߊ߯ߕߋ߬ ߸ߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߛߡߊ߬ߒߕߋ ߊߟߊ߫ ߕߍ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߟߴߊߟߎ߫ ߘߐ߫ ߝߊ߲ߕߊ߲ߞߟߊ ߘߌ߫ ،ߊߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߠߊ߫ ߞߟߊ߬ߡߊ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ، ߓߏ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟ. ߁߃߲ ߹